sokolovna

Příspěvky

Sokolské příspěvky zahrnují cenu sokolské známky + příspěvek naší jednotě. Každý člen naší jednoty zaplacením sokolského příspěvku je pojištěn a může navštěvovat více oddílů.
Při platbě do konce března 2018
Dospělí (18 - 62 let) 650 Kč
Děti a mládež do 17 let, senioři od 63 400 Kč
Rodič a dítě (pokud jsou pouze v odd. RD)
Pokud rodič či dítě navštěvuje více oddílů, platí každý plnou cenu.
650 Kč
Hostující (člen jiné sokolské jednoty) 300 Kč
Poplatek nečlenů Sokola za jedno cvičení 50 Kč
Každý nový člen naší sokolské jednoty musí nejprve vyplnit přihlášku do Sokola, kterou obdrží od svého cvičitele či si ji vytiskne – viz www.sokolcdub.cz .

AKCE

11. 9.Pochod KKS

ODKAZY

© Copyright 2013 T.J. Sokol Český Dub